Bitcoin & Crypto HYIP / Cloud Mining / Investment Scam or ...

Which is the best paying and trustworthy hyip bitcoin site? /r/BitcoinSerious

Which is the best paying and trustworthy hyip bitcoin site? /BitcoinSerious submitted by ABitcoinAllBot to BitcoinAll [link] [comments]

What HYIP sites should I invest in that are reliable and paying currently this 2018? /r/bitcoin_uncensored

What HYIP sites should I invest in that are reliable and paying currently this 2018? /bitcoin_uncensored submitted by cryptoallbot to cryptoall [link] [comments]

What HYIP sites should I invest in that are reliable and paying currently this 2018? /r/bitcoin_uncensored

What HYIP sites should I invest in that are reliable and paying currently this 2018? /bitcoin_uncensored submitted by ABitcoinAllBot to BitcoinAll [link] [comments]

Which is the best paying and trustworthy hyip website? /r/bitcoin_cash

Which is the best paying and trustworthy hyip website? /bitcoin_cash submitted by ABitcoinAllBot to BitcoinAll [link] [comments]

Please suggest me a reliable hyip website, which is paying well? /r/bitcoin_unlimited

Please suggest me a reliable hyip website, which is paying well? /bitcoin_unlimited submitted by ABitcoinAllBot to BitcoinAll [link] [comments]

BTCHash.io and Hexabot.top - Review of promising and paying hyips that I'm in /r/bitcoin_uncensored

BTCHash.io and Hexabot.top - Review of promising and paying hyips that I'm in /bitcoin_uncensored submitted by BitcoinAllBot to BitcoinAll [link] [comments]

Stable Paying HYIP 4.5% Daily Profit /r/Bitcoin

Stable Paying HYIP 4.5% Daily Profit /Bitcoin submitted by BitcoinAllBot to BitcoinAll [link] [comments]

New Paying hyip 3% for 100 days ,Bitcoin Investment

New Paying hyip 3% for 100 days ,Bitcoin Investment submitted by lulym2002 to u/lulym2002 [link] [comments]

05-29 11:11 - 'Cool NEW HYIP AND PAYING WITH PROOFS Nueva HYIP lanzada hace 15 días y pagando el 0.3% de tu inversión cada hora en un día obtienes un 7.2% de rentabilidad,cada 4 horas recibes pagos en la billetera comprobado.' (self.Bitcoin) by /u/jhon111123 removed from /r/Bitcoin within 14-24min

'''
Que tal amigos, Esta plataforma es similar a algunas que existen por ahí y con muy buena acogida solo llevan 15 días y ya logre obtener $283 dólares te pagan el 0.3% sobre tu inversión/CADA HORA
Acá están las pruebas de pago en este video [link]1 y en este otro video [link]2 pueden ver como entrar y manejar la plataforma. ENGLISH VERSION: [link]3 Esta paga cada 4 horas a tu billetera una vez completes tu valor deseado a retirar.Que esperan hay que entrar rápido para poder ganar.Se puede invertir desde 0.01 bitcoins. ESTOS SON LOS PORCENTAJES DE GANANCIA POR REFERIDO -Nivel 1: 5% -Nivel 2: 3% -Nivel 3,4 Y 5 : 1% Inversion minima: 0.01 BITCOINS Minimo de retiro: 0.0001 BITCOINS (Pagos Automaticos) Procesadores de Pago -PerfectMoney -Payeer -Bitcoin
'''
Cool NEW HYIP AND PAYING WITH PROOFS Nueva HYIP lanzada hace 15 días y pagando el 0.3% de tu inversión cada hora en un día obtienes un 7.2% de rentabilidad,cada 4 horas recibes pagos en la billetera comprobado.
Go1dfish undelete link
unreddit undelete link
Author: jhon111123
1: www.scree*c*st.c**/t*A7c6L**g 2: https://www.youtube.com/watch?v=7tKmlrgbPq4 3: https://www.youtube.com/watch?v=glCYcZCcac0
Unknown links are censored to prevent spreading illicit content.
submitted by removalbot to removalbot [link] [comments]

Cool NEW HYIP AND PAYING WITH PROOFS Nueva HYIP lanzada hace 15 das y pagando el 0.3% de tu inversin cada hora en un da obtienes un 7.2% de rentabilidad,cada 4 horas recibes pagos en la billetera comprobado. /r/Bitcoin

Cool NEW HYIP AND PAYING WITH PROOFS Nueva HYIP lanzada hace 15 das y pagando el 0.3% de tu inversin cada hora en un da obtienes un 7.2% de rentabilidad,cada 4 horas recibes pagos en la billetera comprobado. /Bitcoin submitted by BitcoinAllBot to BitcoinAll [link] [comments]

Micro Earnings BITCOIN HIGH PAYING FAUCET l TRUSTED HYIP l GAMBLING LIST (UPDATE REGULARLY)

submitted by btcforumbot to BtcForum [link] [comments]

Bitcoin Cloud Services HYIP No Longer Paying

Bitcoin Cloud Services HYIP No Longer Paying submitted by btcmerchant to Bitcoin [link] [comments]

Bet Fury - Gamble To Earn Tokens, Hold Tokens To Get Daily Profit - ROI Is 150 Days

This system is interesting and similar to a HYIP although it actually generates real profit gambling.
This site has been online over a year, and it shares the daily profit with token holders.
To get BFG tokens all you need to is gamble on the site and the more you turn over the more tokens you earn, the aim of the game is to gamble as much as possible without losing using different strategies.
You get paid once daily in bitcoin, tron, bit torrent token and tether based on how many tokens you hold.
Site pays nice and fast, generates real revenue and has been online over a year, dividend pool is currently at 90 BTC and growing fast.
Join bet fury here - https://moneylinks.me/jrxR
submitted by blockchainprojects to HYIP [link] [comments]

Wiseling là gì? Hướng dẫn đầu tư Wiseling với lợi nhuận hấp dẫn từ 0.8% mỗi ngày!

Wiseling là gì? Hướng dẫn đầu tư Wiseling với lợi nhuận hấp dẫn từ 0.8% mỗi ngày!

Tổng quan về Wiseling

Theo thông tin từ website, Wiseling là một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực tài chính được thành lập bởi Matias Lappo & Elias Mattila tại Phần Lan. Họ đặt mục tiêu đầy tham vọng là trở thành một công ty có khả năng thay đổi không chỉ thị trường tài chính, mà cả cuộc sống của các đối tác, để thiết lập thị trường theo hướng sẽ có giá trị lớn cho cả công ty, các đối tác và nhà đầu tư.
Mỗi ngày đội ngũ chuyên nghiệp của công ty bao gồm các thương nhân, chuyên gia chính trị, nhà xã hội học, nhà phân tích tài chính và chuyên gia kinh tế tiến hành phân tích chi tiết và giám sát thị trường, kiểm soát tất cả các thay đổi trong thị trường chứng khoán và tiền điện tử, theo dõi các công ty triển vọng nhất và giao dịch của họ, cũng như nghiên cứu tỷ giá hối đoái của tất cả các loại tiền điện tử có sẵn và quỹ fiat. Thành công của công ty có được là do phân tích không chỉ thị trường tài chính, mà cả các quá trình chính trị, xã hội và kinh tế đang diễn ra trên thế giới.

https://preview.redd.it/lhxq77f1zxa51.jpg?width=700&format=pjpg&auto=webp&s=e5c3946c2d31bbae0bfac33477f79e92a61db1e8

Thông tin căn bản về Wiseling

– Ngày bắt đầu: 01/07/2020.
– Chấp nhận cổng thanh toán: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USDT.
– Đầu tư tối thiểu: 50 USD.
– Rút tiền tối thiểu: 1 USD.
– Xử lí thanh toán thủ công trong vòng 48 giờ.
– Hoa hồng giới thiệu cơ bản: 4%
– Hoàn trả 2% tiền gửi cho NĐT tham gia (Upline: hc4mwiseling). Nhấn vào nút “Yêu cầu hoàn tiền” cuối bài viết để điền thông tin.
– Khuyến nghị đầu tư:
→ Gói Fiat currency: Đầu từ từ 50 USD đến 3,000 USD. Lợi nhuận từ 0.8% đến 1.3% hàng ngày trong 16 ngày làm việc, hoàn gốc cuối chu kì đầu tư.
→ Gói Forex market: Đầu từ từ 3,000 USD đến 15,000 USD. Lợi nhuận từ 1.1% đến 1.6% hàng ngày trong 24 ngày làm việc, hoàn gốc cuối chu kì đầu tư.
– Khoản tiền gửi của chúng tôi: 500$.
=> Đăng kí tài khoản: https://wiseling.com/en/?network=wvi9tA
=> Tìm hiểu: https://hyipcenter4me.com/wiseling-la-gi/
Follow us:
→ Facebook group: https://www.facebook.com/groups/hyipcenter4me/
→ Telegram group: https://t.me/hyipcenter4me
→ Medium: https://medium.com/@hyipcenter4me
→ Reddit: https://www.reddit.com/usehc4m_club
→ Youtube: https://www.youtube.com/channel/hyipcenter4me
→ Fanpage: https://www.facebook.com/hyipcenter4meblog/
→ Telegram Channel: https://t.me/channelhyipcenter4me
→ Twitter: https://twitter.com/hyip_paying
→ Instagram: https://www.instagram.com/hyipcenter4me/
→ Bot telegram: u/hyipcenter4me_bot
submitted by hc4m_club to u/hc4m_club [link] [comments]

Abystrade.com Review: 6% daily forever and principal included

Abystrade.com is a newly launched HYIP project which started on 1st Jun 2020, namely only 3 days online till now. It provides a medium term deposit plan, and you you can earn profit for termless with a one-time deposit. Admin bought Standard listing on my website two days ago. Both of my withdrawal requests were already processed instantly in to PerfectMoney wallet. Now let me introduce it to you.
Started: 2020-06-01
My deposit: $200
The amount of 200 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U3869878->U23463201. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Abys Trade Limited User hyiper.. Date: 06:41 02.06.20. Batch: 317417539
Investment Plans
With minimum $5 deposit, you can earn 6% daily for lifetime and principal included. For example, if you deposit $100, then you can earn $6 per day from Monday to Sunday, your monthly income will be $180.
Of course, the precondition is that Abystrade.com still be in normal operation. In fact, you can break even within 16 days with my RCB since your deposit, and starting from the 17th day, you will begin to gain net profit. So if you are confident with this project, then welcome to invest with your spare money.
Payment Options
Abystrade.com accepts PerfectMoney, Payeer, Bitcoin and Ethereum. You can choose the one which is suitable for you.
Withdrawal Type
The minimal withdrawal amount is 1 USD, and investors can get their money instantly after submitting withdrawal requests. Withdrawal is available only by using the same payment system which were used to make a deposit.
Referral Commissions
The affiliate program will bring you 7% from deposits of all your direct referrals. The referral commission is accrued to your balance instantly, and you can choose to reinvest or withdraw. For investors who join under my link at the end of this article, I will give back 7% of his deposit amount, and you can submit RCB request at the top of my website for send me email. So don't forget to click my link when you register.
Domain Registration
Domain Time: 2020/04/25-2023/04/25
IP Address: 162.0.225.2 is hosted on a dedicated server
IP Location: Georgia - Atlanta - Namecheap Inc
ASN: AS22612 NAMECHEAP-NET, US (registered Jun 21, 2011)
More Information
Abystrade.com runs its website on an original designed template, and registered a UK company certificate named "ABYS TRADE LIMITED". You can click the link here to check its certificate registration. If you have further questions, you can send me emails, or contact Abystrade.com admin through Telegram and support page. I hope it can pay for over 15 days to let early investors make money, because too many fast scams these two months and we need some qualified projects.
Register:https://abystrade.com/?ref=hyiper
Read More: https://www.hyiper.net/blog/178.html
submitted by vipinvestor1988 to u/vipinvestor1988 [link] [comments]

What is HYIP? Experience investing in HYIP


Hello newbie! Today, I will write some introduction about HYIP, this is the first article on my blog, it’s basic knowledge, anyone has joined some HYIP or investment program online will know about HYIP, but I want to leave this article to you — Beginner.
I hope this article will helpful have some basic knowledge about HYIP industry to win and get receive profit, let start and make money online with HYIP.

What is HYIP?

A high-yield investment program, also known as HYIP, which covers all programs, offline and online, that are used to invest money to receive a higher yield than you would normally get at a bank, from 5% to as much as 250% per month making it the top investment program. HYIPs accept investments that are as small as 10 USD and claims that they can provide high interest rates.
To generate a high return, HYIPs often involve investors’ money put into high-risk ventures, such as day-trading stocks or bonds, or sports betting. A Bitcoin HYIP can work the same, except with Bitcoin or another crypto as the investment currency

How do HIYPs work?

Starting off with an HYIP online is simple, since all you have to do is register with them and then deposit some money into your HYIP account using the payment processor that they outline. The profits are paid out to the same processor to streamline the process.
All transactions of HYIPs are done over the internet.
HYIPs use E- Currency in their transactions because it offers the most convenient payment system. E- Currency suits best HYIPs because it has a feature that allows easy withdrawal of money making it a good option for completing online transactions. Moreover, E- Currency is accepted all over the globe. Another factor that addresses the need of HYIP investors.

What do HYIPs do to make a profit?

The main sources of incomes in HYIP Programs are:
However, very few HYIP projects use Investor’s money to use real business as I listed above. Instead, they use the latter’s money to pay the previous person (Ponzi model), using funds to pay for marketing activities to expand the popularity of the project, attracting participants.
If you want to grow your HYIP business online then you need the most trustworthy HYIP website first. And the best quality HYIP template can give the real taste. 'Besthyiptemplate' is the most suitable place for HYIP template design and scripts. Our template design is the most helpful and high-quality product among all templates.

website : https://besthyiptemplate.com/buy-hyip-website
submitted by bestHYIPTemplate9 to DesignGuide [link] [comments]

Madana.club Review: 0.6-1.3% every weekday for lifetime

Madana.club is a brandly new HYIP project which provides a current investment plan and you can get back initial deposits any time you want. It started on 18th Feb 2020. Admin bought Standard listing on my website on 21st Feb 2020, and two days later, he upgraded into Premium listing. My first withdrawal request was processed successfully into BTC wallet two hours ago. Now let me introduce it to you.
Started: 2020–02–18
My deposit: $500
Investment Plans
The minimum deposit amount is $10, and you can earn 2%-3% every working day for lifetime. What’s more, you can withdraw the initial deposit and daily profits at any time with a small amount of fees.(10% investment bonus deadline adjusted to March 15)
Madana.club provides compounding functions for investors, and it can help your income grow faster than ever before. This is a great function for investment, because it can give you more earnings if you don’t want to submit or ignore daily withdrawals, at the same time, both your initial deposits and profits will not be locked at all.
For example, if you deposit $100, and you earn $1 next day. Then your total investment will be $101 tomorrow. However, you can withdraw any amount from the $101 without any restrictions.
Referral Commissions
Madana.club provides unlimited referral commissions for promoters, it is 10%, 5%, 3%, 2%, 0.5%…0.5%…
If your deposit amount is less than 0.22 BTC, you’ll be a Beginner member. As a starting point, you can enjoy 2 levels commissions from your team members.
If your deposit amount is between 0.22 and 0.85 BTC, and your team is no less than 2 members, you’ll be a BRONZE member to earn 3 levels commissions from your team members.
When your deposit amount goes between 0.85 and 2.35 BTC, and your team is no less than 4 members, you’ll be a SILVER member to earn 4 levels commissions from your team members.
When your deposit amount reach the range of 2.35 and 3.85 BTC, and your team is no less than 10 members, you’ll be a GOLD member to earn 5 levels commissions from your team members.
When your deposit amount reach the range of 3.85 and 6.41 BTC, and your team is no less than 20 members, you’ll be a PLATINUM member to earn 6 levels commissions from your team members.
To become our ULTIMATE member, you need to deposit no less than 6.41 BTC, and your team is no less than 40 members. Then you can be a ULTIMATE member to earn unlimited commissions from your members!
The system will automatically upgrade or downgrade your status depending on the amount of your own deposits and the number of team members.
But remember that don’t try to create more than one account, which will result in the account being banned! In order to avoid loss, a user should only create one account!
Bounty Plan
Bounty Plans are limited to Twitter, Facebook, YouTube and Blog. As long as it meets the requirements, you can start promoting at any time and anywhere. You can choose one or more to promote for bounty.
The account that publishes promotion information must be a common account,the temporarily registered account will not be recognized,the registration time of the account will be no less than three months,at the same time, the followers will be no less than 1500. After three days of publication, you can send an email application for a bounty as following. Please note,emails not written as required will be ignored:
 1. Title is “bounty plan”
 2. Attach your login account
 3. Link of the promotion content
 4. Your BTC address
For more details, you can see the rules on bounty page of their website. I must say that it is very profitable and open to all participants, investing or not.
Payment Options
Madana.club accepts Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Monero and Ripple.
Withdrawal Type
Withdrawal needs the confirmation of administrator, and will be usually completed within 24 hours on working days. The minimum withdrawal amount is 0.0006 BTC. After submitting withdrawal requests, you will receive a confirmation link into your email box, and don’t forget to click the link to confirm your withdrawal. There is a small fee for withdrawal actions, and you can see it when you type in the withdrawal amount.
More information
Madana.club designs an original template for its website, and supports more than 10 languages now. You can find some review videos on its homepage, so don’t ignore them if you are interested in this project, it will help you know more clearly about Madana.club. For the recent transaction statistics, it can give you confidence that the project is really paying currently. If you have more questions, you can communicate with their support directly through the online chat box at the bottom of their website.
Register: https://madana.club/vip/register_en/?upline=hyiper
Details: https://www.hyiper.net/blog/143.html
submitted by vipinvestor1988 to u/vipinvestor1988 [link] [comments]

Eos finally found its killer dapp.

Eos continues to be a goldmine of comedy gold and madness. I found something amazing by chance. I can't believe this thing went under our radar for so long! We need more EOS deep delvers. I visited dappradar today to check the state of the dapps and obviously most of them were either games, exchanges, gambling or classified as "high-risk" (hot potato games, ponzi schemes and hyips) so only the "other" category is interesting. Eos entered an airdrop mania phase some time ago and new terrible dapp ideas rise every so often (my favorite was selling dna on the blockchain but Karma is even beter) so it's slightly more diverse than eth that consolidated around boring stuff.
The innovation is happening on Eos now. Meet Karma.
KARMA is a decentralized application built on EOSIO that rewards people for doing good things in the world via an in-app token.
I couldn't pass up the opportunity to check it out. Can you imagine? A dedicated token for rewarding people for being nice. How could we live without this for sooooooooooooooo long? That's crazy!
Their slogans:
Anyway, their rationale is this:
Every single day billions of humans interact with one another. Broadly speaking, the majority of these interactions are positive. Creating a reward system for these actions through tokenization will be the fuel needed for the exponential growth of human good towards one another.
KARMA will create a borderless ecosystem incentivizing individuals to take daily actions towards the betterment of society.
Can you imagine? A financial incentive to be DECENT to each other ON A DAILY BASIS, this will change EVERYTHING! The world is not anymore it used to be! Mmm, mmm, no no no! Also how come we didn't monetize basic human interactions yet?
So cryptolibertarians are so hellbent on tokenizing everything and micropayments for everything they decided they want to tokenize altruism, helping others and...basic human decency? On the blockchain? Looks like a joke from totallynotrobots but it's serious instead. Remember that time you helped your friend with house renovation but in turn he only picked up your children from school several times when you were busy? If there was such thing as social credit you could evaluate his contribution in quantifiable numbers of tokens and them after he returned the favor substract his contribution from his "debt" and keep the exact change for some other time. This is so fucking revolutionary how come human civilization never thought about it before? Don't be a selfless sucker, help your colleagues only if they accumulated enough karma from helping YOU.
After decades of combined experience in Marketing & Development, our team is focused on creating a world-changing DAPP that will change the way we interact with each other.
Yeah, imagine, we start quantifying every single random act of kindness without missing anything thanks to tokenized human relationship. World changing. Don't leave your home without phone, you don't wanna miss that sweet, sweet karma for helping a stranger asking for directions or something.
All it takes is to convince your girlfriend, your pals, your family and friends and coworkers to complete this easy and seamless 20-step (or more, who knows, this is crypto) process of buying crypto, getting verified on exchanges, exchanging their bitcoins for eos on other exchanges, becoming accustomed with eos ecosystem, economy, limited network resources and wallets, paying for eos account, installing extensions and configuring them and finally acquiring the token in question and using it now! Also a quick rundown about private keys, blockchains, immutability and rudimentary opsec. Piece of cake. So simple a child could do it.
In fact I'm gonna say it right now, if a parent won't setup a Karma account for their child in the next 5 years they'll be considered out of touch and neglectful. Do you want your kid to be that loser who doesn't accumulate favors on decentralized, transparent, public, append only ledger? Nobody will ever do anything for him/her if they won't acquire trustless proof that they did something good for society and are owed some Karma.
Alternatively imagine you did something good for your friend but he died or maybe you're not on good terms anymore. In the old world you'll be shit out of luck but if enough people start using Karma you can start cashing out favors and good deeds done for him using someone else. No value is lost! Cmon, this is new paradigm of human relationships. How could we be this blind for so long? You can own of your own good deed tokens on a public blockchain and use them accordingly!
Karma. Being kind, but on a blockchain.
submitted by Cthulhooo to Buttcoin [link] [comments]

Lost basically my entire investment last night being very stupid. Don't make my mistakes.

Please try to learn from my story. I tried to make it a video, but I am not that great on camera, so I just made a short video just introducing myself here: youtube-link
 
Right now I am sick to my stomach, I cannot sleep, and can barely function. After losing money left and right, I finally tipped last night and lost the last bit of a big chunk of my savings that I had ‘invested’ in Cryptos. This story is very hard for me to tell, because I am ashamed. Ashamed of how naive I have been, and how I made mistake, after mistake, after mistake. Saving the dumbest mistake for the last.
 
A bit about me, just so you can see this could happen to anyone. My name is Ryan and I am from Canada, so don’t get too confused if I sometimes talk in CAD and sometimes in USD. I am typically a logical person, I have a degree in Computer Science, and I was always the guy saving his money. Not to the point of being cheap, but I wouldn’t spend money on myself, I would skip going out for lunch, or walk \ take the bus somewhere to save that extra cash. And in the past, I made incredibly risk averse investments, to the point of getting beat out by inflation most of the time.
 
Story starts about 2 months ago when I hear that Bitcoin was at around $4400, I had heard about it many times before, but as I said, I was never the one to risk investing. Finally I took the plunge, and invested my savings, many thousands into ETH and BTC. My plan was just to buy ‘safe’ coins, and invest long term. I didn’t expect to get rich anytime soon…
 
Soon after I did this, the crypto markets tanked. Im sure you all remember, everything fell to around the BTC $3000 and lower, I lost a ton. Not being used to this, I started scrambling to figure out how I could make it back, no idea if BTC would rise back up. I started ‘day trading’ cryptos, but I somehow made every mistake. At first I was buying based on if I thought the coin had actual merit, and a real use case (ripple, LTC, WTC, some ICOs etc.). But I just lost money, seemed I bought everything when it was up. My ICOs (like LAT) would end up being worth ½ of what I paid for them or less. Even my ETH, something I thought for sure would hold more value than BTC, was staying below my buy in point of around $340. When BTC started going back up, most of my portfolio was in other coins! I was too slow to react. Losing more money. So then I stepped back and thought, okay if this isn’t working how are other ppl making money? Sounds logical right?
 
After lurking on reddit, it seemed like rumours were really running most of the markets, they didn’t always pan out, but when they did it was big. This could have just been the small sample size I was looking at, but it felt real to me. So I started looking for rumours, and of course I lost more money. At this point I am starting to get desperate to make my funds back, I had tried scraping the markets volatility a bit before. Just place a sell order a bit above the market and then a buy order a bit below. But it only kinda worked, I would win some, but in general I didn’t have the time or the money to put into it. So I figured maybe there are bots that I can get to do this. Again I wasn’t thinking of getting rich overnight, just slowly making my money back. This is how I lost another big chunk. After googling for some bots I found a site called Carismo.biz that you would just invest your funds with them and they would use bots to make you money. Makes sense, but I was still skeptical of course. I tried with a smallish investment, and it actually started working. Not super fast, but fast enough that it had me hooked. I invested more. Till one day the site just stopped working... It was gone, all gone.
 
After some searching I found a whole other market of what they call HYIPs, but that’s a very friendly name for them. As should have been obvious to me... they are pyramid or ponzi schemes. The site exists for just long enough to get noticed, paying ppl with funds that others invest, then it vanishes with everyone's money.
 
So now, I am just emotional, making choices with little or no consequence. Still following rumours cause I figure what the hell, it could work? Late last night I moved a bunch of money onto yobit.net because there was some coin that I was hearing rumours about, who even knows what coin it was now. I noticed they had a Dice Game, with no limit. Just press a button and you have a 48% chance to double your money... I didn’t lose it all at once, that would have been too easy. I knew the basic but seemly ‘foolproof’ Fibonacci or martingale strategy. Add the last 2 or more losses together, and keep betting higher and higher only when you lose sequentially. I would start at 0.0001BTC and that way my limit was high enough that I had to come out ahead… it worked for a few hours, I was up 0.2BTC or so or about $1200. Amazing! But this was no where near the amount I had lost over the last few days \ months, so I kept going. But eventually the streak hit, I bet more and more to recoup it, until I was at 0.64BTC for one roll, but enough lost bets before that to double it. I wasn’t even thinking about this being my last full BTC, and how much it was worth. I don’t know what came over me, I should have stopped long before that number, I should have never even started. It was just so easy to hit ‘Roll’. I was blind. I lost ~$8000 instantly. Might not seem like a lot of money to some of you, but I know to others it’s massive, and I am one of those.
 
I stayed home from work today to write this, I knew there was no way I could face anything after these mistakes. Hopefully someone else can learn from this. I am sure this story or something similar has happened to others before. But you do not hear it enough. The shame stops you from telling it.
 
Today my portfolio is about 0.4 of a BTC, a little ETH and a handful of ico coins, who knows what will happen with them. I am not sure what to do. If anyone has any advice or help they could give me, I will listen. Should I exit everything? Or Just step back? Uninstall Blockfolio, and hold what little I have left? Some might even say I should buy back in, borrow against my credit cards and line of credit. I know there is a voice in the back of my head still telling me to do that. What else do I have to lose?
 
TLDR: Despite being a smart and logical person, I fell prey to the get rich quick hype and lost roughly $18,000CAD of my initial investment by every manner available: badly timed investments, icos, HYIPs, and finally the yobit Dice Game last night.
I will be online here for 4 hours or so, feel free to AMA. I have to head out now, but I will be back later to respond.
submitted by moloman to CryptoCurrency [link] [comments]

Further Proof that Michael Patryn = Omar (Patryn) Dhanani - A Serial Scam Artist and Founder of QCX

New account created for privacy purposes. Don't trust me just follow the data.
This thread has been tugged on extensively but I wish to contribute some additional facts that are available for all for verification. Some links to get up to speed:

The M-Gold Connection
M-gold.com was a LibertyReserve money laundering operation that was seized by the US Justice Department (see https://www.justice.gov/sites/default/files/usao-sdny/legacy/2015/03/25/Liberty%20Reserve%2C%20et%20al.%20Related%20Exchanger%20Website%20Domain%20Names%20Redacted%20Filed%20Complaint%2013CV3565%20final%20with%20exhibits.pdf) and was accused of theft and fraud in online complaint forums. I have seen some links to **Omar'**s arrest in relation to this, but haven't been able to follow up.
If we do a historical domain search, we can see the historical registrar details of the seized m-gold.com domain. Unfortunately this is a paid service, but anyone can perform a domain history search to validate my claims. I have taken a screenshot of the results for convenience: http://i.imgur.com/pArRIhb.png
If we scroll on the right side down to admin phone number we see that as of February 21, 2015 the registered phone number was +1. 6043342662.
Michael Patryn previously listed his personal phone number on Quadriga Financial Services (http://www.quadrigafs.com) website. It has been removed, but luckily we still have historical records of the original website as proof: https://web.archive.org/web/20150314230537/http://quadrigafs.com:80/. This was the state of the website on March 14, 2015.
Click on the contact link and we see: Michael Patryn listing his phone number as the exact same phone number used to register M-Gold.com. Therefore we can confirm that M-Gold.com, which is the domain for Midas Gold Exchange Inc., was registered using the same phone number that Michael Patryn published himself. Based on previous research, we see that Midas Gold Exchange Inc. was registered to one Omar Patryn (see https://www.ic.gc.ca/app/sccc/CorporationsCanada/fdrlCrpDtls.html?corpId=6951198). You will also notice that the domain registration address for m-gold.com matches the official corporate address of Midas as further proof these are related.
This same phone number was also used to register HYIP (High Yield Investment Plans) sites to similarly defraud unsuspecting investors out of money:
Pyramid-type schemes are not new to Mr. Patryn. Which is why I feel strongly that this is very likely to have been a deliberate scheme, well planned and executed in advance.
If we examine the previously registered phone of m-gold.com from 2009 (+1.4036680199) we get a slew of other associated domains that are interesting to say the least. Again you need to pay for these kinds of searches, but anyone can verify my search results. Screenshot for convenience here http://i.imgur.com/rQhXLCW.png.
Given the amount of data accumulated so far, thanks to all the great people researching here, it should be undeniable that we are dealing with a career fraudster that really needs to be brought to justice. Just speculating here, but Gerald Cotton seems like more of a front man patsy for the operation. He had the clean name, clean record, and big smile. Omar "Michael Patryn" Dhanani took his name off the company to prevent these types of red flags coming up. Yet he retained ownership control through his corporation and partner (Lovie Homer) retaining majority stake. Since when did a holder of 40-60% of a company's shares have no involvement in that company?
I hope this helps out our cause and provides some new leads.

**Edit 1*\*
It was pointed out that Michael's self-published phone number is +1.6043342622 - as opposed to the m-gold.com phone number of +1.6043342662. This still seems far too close to be mere coincidence. It is especially bizarre that Omar Patryn registered the domain 'quadrigacoinexchange.com' using the same phone number as m-gold.com.
submitted by micryptopi to BitcoinCA [link] [comments]

Stablecryptocapital.com Review: earn 104%-145% after 1 day

Stablecryptocapital.com is an HYIP project which provides short term deposit plans. It started on 15th Dec 2019. Admin bought Standard listing on my website 3 days ago. Both my withdrawal requests were processed into my personal wallet successfully. Now let me write something about it.
Investment Plans
 1. Deposit 10-600 dollars, earn 104% after 1 day
 2. Deposit 10-600 dollars, earn 130% after 5 days
 3. Deposit 10-600 dollars, earn 180% after 10 days
 4. Deposit 10-600 dollars, earn 250% after 14 days
 5. Deposit 10-600 dollars, earn 420% after 20 days
These are only part of the plans it provides. If you want to learn more, you can open its website to have a browse. For my part, I only suggest investors to join HYIP programs only with their spare money and never invest what they can't afford to lose.
Referral Commissions
Stablecryptocapital.com offers 5% commissions for its promoters. For example, if your directly referrals invest $100, then you can earn $5 commissions as rewards. If you join under my invitation link below, then welcome to submit your RCB request at top of my website menu. I will give back 5% of your deposit amount.
Payment Options
Stablecryptocapital.com accepts PerfectMoney, Payeer, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, BitcoinCash, Dogecoin and Dash.
Withdrawal Type
Funds are usually available within 48 business hours after you submit a withdrawal request.
Advertisement: Standard Listing($250)
📷
Domain
Its domain is registered from 02nd Dec 2019 to 02nd Dec 2020, which was hosted on a dedicated IP address.
Other Information
Up to now, Stablecryptocapital.com already paid online for more than 20 days and early investors already made profit here. As a project which provides short term plans, it already succeed I think. Just four days ago, we can see Stablecryptocapital.com started a new round of marketing promotion on HYIP monitors and blogs. Let us pray that it will pay for longer time.
Register: https://stablecryptocapital.com/?ref=hyiper_net
Read More: https://www.hyiper.net/blog/127.html
submitted by vipinvestor1988 to u/vipinvestor1988 [link] [comments]

HYIP là gì?

HYIP là gì?
Bạn đang thắc mắc HYIP là gì? HYIP viết tắt của cụm từ “High Yield Investment Programs“, có nghĩa là các chương trình đầu tư siêu lợi nhuận.
Có nghĩa là sao?
Thông thường các chương trình này đem lại lợi nhuận cực hấp dẫn (từ 10% – 60% mỗi tháng) và cao hơn rất nhiều so với bạn gửi tiền vào tài khoản ngân hàng (3% – 8% hàng năm tùy khu vực). Các quỹ đầu tư siêu lợi nhuận thường hoạt động online và đăng kí dưới hình thức công ty, quỹ đầu tư hay tổ chức tài chính,…

https://preview.redd.it/6q40okh84no31.png?width=640&format=png&auto=webp&s=791a1f54fffdf49b5531061cc6b115a33e458c61
Để hiểu cụ thể HYIP là gì? Hãy cùng blog tìm hiểu trong các phần bên dưới đây.

HYIP là gì – HYIP có rủi ro không?

Trên thực tế như bạn đã biết, khi đem tiền đi đầu tư là sẽ có rủi ro và lợi nhuận càng lớn thì rủi ro đi kèm càng cao. Trong lĩnh vực đầu tư HYIP cũng không phải ngoại lệ, thậm chí bạn có thể mất trắng toàn bộ số tiền đầu tư của mình mà bạn không thể đòi được hay kiện được bất cứ một ai. Trong hầu hết các trường hợp, khi tham gia đầu tư HYIP, bạn sẽ thường nhận được những đảm bảo và lời hứa chắc chắn từ Admin dự án.

Họ dùng tiền của Nhà đầu tư làm gì để sinh lời?

Chủ dự án sẽ quản lý và phân bổ nguồn quỹ của NĐT theo nhiều hướng khác nhau như : trade coin, trade forex (kinh doanh ngoại hối), trade stock (kinh doanh chứng khoán), mở trang trại khai thác coin, đầu tư vào các HYIP khác, kinh doanh nhượng quyền, mua bán trên mạng, mua bán cổ vật,…. và nhiều phương pháp khác để tạo ra lợi nhuận chi trả cho NĐT.
Bên cạnh những HYIP dài hạn có sử dụng quỹ NĐT mang đi đầu tư, kinh doanh thực sự thì một số HYIP hoặc cũng có thể nói là đa phần các HYIP ngắn hạn hoạt động dựa trên mô hình Ponzi (kim tự tháp), họ không tạo ra bất kì một hoạt động kinh doanh nào để đem lại lợi nhuận cho NĐT mà chỉ đơn thuần lấy tiền của người sau trả cho người trước, dùng quỹ chi trả cho các hoạt động marketing để mở rộng sự phổ biến của dự án, thu hút người tham gia. Vì vậy, trong đầu tư HYIP yếu tố về mặt thời gian (đầu tư sớm hay muộn) vô cùng quan trọng.
Tìm hiểu series dành cho người mới nhập môn đầu tư HYIP

Điểm khác biệt của đầu tư HYIP trực tuyến (online) là gì?

So với đầu tư HYIP offline thì đầu tư HYIP trực tuyến (online) có rất nhiều điểm khác biệt như:
+ Yêu cầu số tiền đầu tư tối thiểu (min deposit) rất thấp, có thể là khoảng 10 USD hoặc thấp hơn.
+ Chi trả lợi nhuận rất nhanh cho NĐT theo tuần, theo ngày thậm chí là theo giờ.
+ Gần như là 99% các chương trình đầu tư HYIP bạn sẽ không nhận được những thông tin thật sự về chủ sở hữu.
+ Họ luôn hứa sẽ đảm bảo lợi nhuận cho bạn trong mọi thời điểm.
+ Chỉ chấp nhận dùng các loại tiền điện tử: Perfect Money, Payeer, Advcash, Bitcoin, Ethereum,….

HYIP là gì – Có nên đầu tư?

Câu trả lời phụ thuộc vào ý kiến cá nhân của bạn sau khi tham khảo qua bài viết này và cá nhân bạn có dám chấp nhận mạo hiểm được hay không?

Cần chuẩn bị những gì để tham gia HYIP?

+ Email cá nhân.
+ Ví điện tử: Xem hướng dẫn
+ Tiền: Cụ thể là USD trong tài khoản của các ví điện tử như: Bitcoin, Ethereum, Payeer , AdvCash, Perfect Money

Các thuật ngữ thường gặp trong HYIP

 • Trust site: Dự án có độ tin tưởng cao.
 • Scam: Dự án không còn trả tiền cho các khoản đầu tư hoặc trả tiền một cách chọn lọc (chỉ trả tiền cho một số người).
 • Script: Là chương trình của dự án được viết lại dưới các ngôn ngữ lập trình để thực hiện các tác vụ trên giao diện của web. Hầu hết các script của các dự án HYIP hiện nay đều được mua từ các gói lập trình sẵn. Các script nổi tiếng hiện nay là H-Script và Gold Coder Script.
 • Minimum payment (Minpay): Số tiền tối thiểu được rút ra mỗi lần.
 • Minimum deposit (Mindep):Số tiền đầu tư tối thiểu.
 • Cashout, Withdraw: Chức năng bạn dùng để thực hiện lệnh rút tiền.
 • Instant Withdraw: Xử lí rút tiền tức thì, đặt lệnh rút tiền là sẽ được xử lí ngay tức khắc.
 • Manual Withdraw: Xử lí rút tiền thủ công, đặt lệnh rút tiền xong cần chờ đợi một khoảng thời gian từ một vài tiếng trở lên thì lệnh mới được xử lí.
 • Release Deposit: Rút vốn sớm trước kì hạn đầu tư, thông thường sẽ phải chịu một khoảng phí từ -5% số tiền đầu tư trở lên.
 • Pending: Lệnh rút tiền của bạn bị trì hoãn vô thời hạn, trường hợp pending quá 24h đều là dấu hiệu của các dự án lừa đảo.

HYIP là gì – Có mấy dạng site HYIP?

Ngoài câu hỏi thường gặp “HYIP là gì?” thì câu hỏi về “Có những dạng site HYIP nào” bạn cũng cần phải quan tâm và tìm hiểu thật kỹ nhé. Đây! Theo cá nhân mình phân chia ở thời điểm hiện tại có 4 dạng phổ biến bao gồm:
+ HYIP dài hạn (Long-term HYIP): Loại này lãi suất thường thấp rơi vào khoảng 1% – 3% hàng ngày bao gồm cả gốc với thời gian kéo dài từ 40 ngày trở lên hoặc lãi từ 0.5%- 2% hàng ngày, hoàn gốc cuối chu kì với thời gian kéo dài từ 20 ngày trở lên.
+ HYIP trung bình (Medium-term HYIP): Loại này thường đưa ra các mức lợi nhuận dao động từ 40- 60% mỗi tháng, các HYIP kiểu này thường hoạt động theo hình thức kim tự tháp – Pyramid Scheme (mô hình Ponzi) lấy tiền của người sau trả người trước, ai tham gia sớm thì rủi ro càng thấp. Các chương trình này mình nhận thấy thường tồn tại ở mức 3- 4 tháng trở lại.
+ HYIP ngắn hạn (Short-term HYIP): Cũng hoạt động theo mô hình Ponzi nhưng dạng HYIP này có chu kì ngắn chỉ kéo dài trong khoảng 10 ngày đổ lại với cách trả lãi theo phút, theo giờ, theo ngày hoặc cho phép rút vốn sớm với mức lợi nhuận cực hấp dẫn từ 20% trở lên cho mỗi chu kì và thường tồn tại ở mức 30 ngày trở lại.
+ HYIP đánh nhanh (Fast HYIP): Chu kì ngắn chỉ kéo dài một vài ngày thậm chí chỉ có vài giờ với lợi nhuận cực kì lớn, dạng này thì có vòng đời khá ngắn thường vào khoảng 10 ngày đổ lại. Ví dụ: 30% mỗi giờ trong 4 giờ, 120% sau 1 ngày,….Đối với dạng HYIP này phía blog không giới thiệu đến NĐT.
Chú ý: Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình để phân loại.

Các HYIP lừa đảo sẽ như thế nào?

 • Giao diện thiết kế sơ sài.
 • Sử dụng host miễn phí hoặc rẻ tiền.
 • Sử dụng tên miền (domain) miễn phí như: .xyz; .tk;…
 • Sử dụng các kế hoạch đầu tư lãi cao với thời gian ngắn. Ví dụ: 40% mỗi giờ trong 3 giờ.
 • Dụ dỗ bằng cách tặng thưởng lớn khi tham gia. Ví dụ: Tặng 25$ miễn phí khi đăng kí tài khoản.

Đối tượng nào không nên tham gia đầu tư HYIP?

Người đi vay mượn, cầm cố để đầu tư.
Đây là điều tối kị trong đầu tư HYIP. Tuyệt đối không được vay mượn, cầm cố để tham gia, bởi đầu tư HYIP là một lĩnh vực đầu tư vô cùng mạo hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, bạn có thể mất trắng toàn bộ số tiền đầu tư mà không thể đòi lại được từ bất cứ một ai. Hãy chỉ tham gia đầu tư HYIP bằng số tiền nhàn rỗi để trong trường hợp xảy ra rủi ro nếu số tiền này bị mất đi sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống của bạn.
Thêm nữa, khi bạn đi vay mượn, cầm cố để lấy tiền đầu tư, sẽ dẫn đến bị áp lực về mặt tâm lí khiến bản thân đưa ra các quyết định sai lầm trong việc lựa chọn các dự án đầu tư, nhất là khi bạn bị thua lỗ bạn sẽ cố gắng tìm cách gỡ gạc lại bằng cách đầu tư nhiều hơn ở các dự án sau này để thu hồi lại số tiền bị thua lỗ ban đầu. Thế nhưng, đời không như mơ, một lần nữa, bạn có thể tiếp tục bị thua lỗ và thậm chí là lỗ nặng cháy sạch tài khoản. Chính vì vậy, một lần nữa xin nhấn mạnh lại rằng, hãy chỉ tham gia đầu tư HYIP bằng số tiền nhàn rỗi!
Người đầu tư theo phong trào, không hiểu HYIP là gì?
Đây chính lực lượng chiếm phần lớn trong thị trường. Họ đến với đầu tư HYIP vì được nghe từ một lời mời quảng cáo hấp dẫn như dễ kiếm tiền, đơn giản, nhân nhanh số vốn trong thời gian ngắn,…Đặc điểm của những người này là không hề có kiến thức về đầu tư tài chính, kiến thức căn bản để đánh giá một site HYIP, không có kế hoạch cụ thể. Và, họ đa phần đều thua lỗ.
Người mong muốn làm giàu một cách nhanh chóng.
Không có con đường làm giàu nào một cách nhanh chóng, tất cả đều phải có quá trình học hỏi, trau dồi kiến thức, vấp ngã và đúc kết kinh nghiệm để có được thành công.
Người quá tham lam không biết điểm dừng.
Cổ nhân xưa có câu “Tham thì thâm”, quả không sai tẹo nào, nhất là trong đầu tư HYIP thì nó lại càng thấm. Nếu bạn không kiểm soát được lòng tham thì toàn bộ số tiền lời thậm chí cả số vốn ban đầu tư của bạn cũng sẽ đều “theo gió cuốn đi” bởi Admin dự án có rất nhiều chiêu trò để đánh vào lòng tham của bạn như: mở chế độ lãi kép (compound), tặng thưởng, ra kế hoạch đầu tư hấp dẫn với số tiền lớn,…Hãy đặt ra những nguyên tắc và lên kế hoạch đầu tư cụ thể cho bản thân.

Các site HYIP uy tín đang thanh toán

Những site HYIP đang được giới thiệu trong chuyên mục “Danh sách HYIP” đều là những dự án được phía blog tuyển chọn và sàng lọc hiện đang thanh toán đều đặn cho Nhà đầu tư tham gia. Truy cập theo đường link dưới đây để xem chi tiết.

Kết luận

Như vậy qua bài viết này, blog đã giới thiệu cho bạn hiểu một cách căn bản nhất về HYIP cũng như giúp bạn có một tư duy đúng đắn về đầu tư HYIP và bản chất thực sự của nó. Ở phần sau, mình sẽ hướng dẫn cho bạn chuyên sâu hơn về cách kiểm tra (check) một chương trình đầu tư HYIP căn bản nhất cũng như tìm nguồn, thông tin để có các chương trình đầu tư HYIP mới nhất. Hãy theo dõi và đón đọc nhé!
Nếu bạn thấy bài viết “HYIP là gì” của bọn mình có ý nghĩa và đem lại lợi ích cho cộng đừng quên chia sẻ tới bạn bè nhé!
Chúc bạn luôn gặt hái được nhiều thành công!
Xem nhiều hơn tại: https://hyipcenter4me.com/hyip-la-gi/
submitted by hc4m_club to u/hc4m_club [link] [comments]

btc-upgrade review - best hyip paying sites 2019 Capcoin Trade - New HYIP Investment Site 100% Paying - 200% After 24 Hours - MINIMUM DEPOSIT 0.10$ New Hyip Pay Bitcoin Earning Site 2020 Daily Earn 100 ... New Hyip Website Reviews Paying or Scam Giveaway Winner Announcement CRYPTO HYIP - YouTube

Choose a Service: HYIP Monitor, HYIP Articles, HYIP Compares, Provides HYIP list, HYIP tools, HYIP Ads, FREE HYIP Infomation ... 24 hour service and production BITCOIN, many experts continue to monitor the BTC let you earn money. You will be able to have money in a very short period of time, once you are successful! Your Site here for $26/week 1. Hourlypay.net. So choose HYIP is very important ... Check Some Payment Proof,That is can prove our site is reliable and paying. Plan. Deposit. Interest. Period. PLAN A: 100-2999: USD. 3% Every Minute: 600 Minutes : PLAN B: 3000-10000: USD. 6% Every Minute: 600 Minutes: PLAN C: 10001-25000: USD. 9% Every Minute: 600 Minutes: PLAN D: 25001-500000: USD. 15% Every Minute: 600 Minutes . At the moment we accept PerfectMoney Payeer and Bitcoin as the ... Welcome to Bit-sites top Bitcoin Hyips Monitor this post is a daily updated hyip review. Here you can find the top-paying hyip list with withdrawal proofs. Each hyip site added to our monitor is invested for monitoring. What are Bitcoin HYIPS . Bitcoin high yield investment programs, additionally short Bitcoin HYIPs, could pay you high returns for a small quantity you put money into them ... Checkout popular Bitcoin investment platforms that are HYIP, Cloud Mining, or Long Term. See which platforms are paying or not. Latest Paying HYIP For Bitcoin. High Yield Investment Programs are a special kind of investment service which should rather be described as gambling systems. Those programs are just called “investment” as the only thing you actively do in this game is making a deposit and claiming your payouts by daily clicking a withdrawal button. Sometimes they have auto-withdrawal function, so you even ...

[index] [25117] [42882] [50702] [10012] [39721] [49461] [27590] [4160] [48339] [38266]

btc-upgrade review - best hyip paying sites 2019

hyip bitcoin paying top hyip sites legit hyip programs the best online hyip investment program LIFE TIME INVESTMENT NOW JOIN ALYSDAX PROGRAM https://bit.ly/3dXnwc9 🔊You Can Join Telegram For ... New Hyip Pay Bitcoin Earning Site 2020 Daily Earn 100$ Without Work Earn Easy to Online 1.Site Link...https://valleythegold.com/?ref=jaynal10 2. Ruble ... hyip bitcoin paying top hyip sites legit hyip programs the best online hyip investment program Like Videos and Subscribe Our Channel For More Update https://goo.gl/2tiAjh ... New Hyip Pay Bitcoin Earning Site 2020 Daily Earn 100$ Without Work Earn Easy to Online 1.Site Link...http://adfoc.us/?refid=547490 2. Proxy Site link ... bestcoininv hyip review – paying 7% to 12% daily **bitcoin investment site 2017 paying proof** 165 views 2 years ago Bestcoininv investment plans are ranging from 7% - 12% daily forever ...

#